Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron Komisja Edukacji Narodowej

Adres Gimnazjum Nr 1

LEGIONÓW 3
Miejscowość Lubartów
Kod pocztowy 21-100
Gmina miasto Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

818542656
Strona
Regon 43115617400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Lubartów pod adresem LEGIONÓW 3. Nr tel. do gimnazjum to 818542656. Nr fax: 818543282. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimnazjum1.internetdsl.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 43115617400000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 448, z czego 242 to uczennice, a 206 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 47 nauczycieli, z czego 31 w pełnym wymiarze godzin oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,94. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2972 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (135,09 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lubartów: 10
  • w gminie Lubartów: 10
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa