Przedszkole Miejskie Nr 1 W Lubartowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 1 W Lubartowie

Adres Przedszkole Miejskie Nr 1 W Lubartowie

3-go Maja 24B
Miejscowość Lubartów
Kod pocztowy 21-100
Gmina miasto Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 1 W Lubartowie

818553608
Strona
Regon 43061413700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 1 W Lubartowie znajduje się w miejscowości Lubartów pod adresem 3-go Maja 24B. Telefon do przedszkola to 818553608. Nr faksu: 818553608. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkole1-lubartow.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 43061413700000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 120, z czego 56 stanowiły uczennice, a 64 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,25. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 933 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (66,64 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lubartów: 10
  • w gminie Lubartów: 10
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa