Przedszkole Miejskie Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 2

Adres Przedszkole Miejskie Nr 2

Kosciuszki 1
Miejscowość Lubartów
Kod pocztowy 21-100
Gmina miasto Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 2

818552536
Regon 43061418900013
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 2 mieści się w miejscowości Lubartów pod adresem Kosciuszki 1. Numer tel. do przedszkola to 818552536. Numer fax: 818552536. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 43061418900013.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 123, z czego 57 to uczennice, a 66 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 933 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (66,64 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lubartów: 10
  • w gminie Lubartów: 10
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa