Ii Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Reja


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Reja

Patron Mikołaj Rej

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Reja

Sudecka 5
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-608
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Reja

322456052
Regon 00078754300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Reja znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Sudecka 5. Nr tel. do szkoły to 322456052. Faks: 322456052. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy liceum można odwiedzić pod adresem www.rej.z.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00078754300000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość licealistów pobierających edukację w placówce to 183, z czego 84 stanowiły uczennice, a 99 stanowili licealiści. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 7 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 577 uczniów w powiecie przypada 7 innych placówek licealnych (82,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 licealistów na 681 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 34 45,50 % -
język polski ustny podstawowy 34 83,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 34 53,60 % -
język angielski ustny podstawowy 25 57,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 26 70,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 45,50 % 3 (z 6) 3 (z 6) 3 (z 6) 413 (z 644)
język polski ustny podstawowy 83,80 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 6) 78 (z 641)
matematyka pisemny podstawowy 53,60 % 3 (z 5) 3 (z 5) 3 (z 5) 193 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 57,60 % 4 (z 5) 4 (z 5) 4 (z 5) 321 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 70,50 % 2 (z 5) 2 (z 5) 2 (z 5) 171 (z 652)

Mapa