Przedszkole Samorządowe Nr.1 W Humniskach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr.1 W Humniskach

Adres Przedszkole Samorządowe Nr.1 W Humniskach

266
Miejscowość Humniska
Kod pocztowy 36-206
Gmina Brzozów
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr.1 W Humniskach

134346323
Regon 37048464600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr.1 W Humniskach znajduje się w miejscowości Humniska pod adresem 266. Nr tel. do przedszkola to 134346323. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Brzozów, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 37048464600000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 75, z czego 37 stanowiły dziewczynki, a 38 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 5. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1023 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (60,18 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Humniska: 2
  • w gminie Brzozów: 11
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa