Zespół Szkół W Płoskiem Gimnazjum W Płoskiem


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Płoskiem Gimnazjum W Płoskiem

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Zespół Szkół W Płoskiem Gimnazjum W Płoskiem

Płoskie 139
Miejscowość Płoskie
Kod pocztowy 22-400
Gmina Zamość
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół W Płoskiem Gimnazjum W Płoskiem

846412221
Regon 95042918200000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Płoskiem Gimnazjum W Płoskiem mieści się w miejscowości Płoskie pod adresem Płoskie 139. Numer tel. do gimnazjum to 846412221. Nr fax: 846412221. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Zamość, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 95042918200000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 65, z czego 35 to uczennice, a 30 stanowili chłopcy. Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych placówek gimnazjalnych (122,96 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-1.58-0.71.7
2007-3.97-1.761.01
20081.050.553.78
2009-1.43-0.252.39
20101.79-0.791.5
20114.23-1.271.02
Rok Szkoła Gmina Powiat
20061.88-1.262.66
2007-3.54-1.672.56
2008-3.350.232.85
20093.34-0.373.04
20105.450.14.43
20119.611.024.24

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa