Szkoła Podstawowa Im. Jana Wawrzynka


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Wawrzynka

Patron Jan Wawrzynek

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Wawrzynka

Piaskowa 28
Miejscowość Kuźnia Raciborska
Kod pocztowy 47-420
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Wawrzynka

324191318
Strona
Regon 00120586200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Wawrzynka znajduje się w miejscowości Kuźnia Raciborska pod adresem Piaskowa 28. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 324191318. Nr faksu: 324191318. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spkuznia.tox.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00120586200000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Wawrzynka uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 293, z czego 139 stanowiły dziewczynki, a 154 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 29 nauczycieli, z czego 26 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 8,67. Powiat raciborski ma zarejestrowane 48 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 5445 uczniów w powiecie przypada 48 innych szkół podstawowych (113,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kuźnia Raciborska: 5
  • w gminie Kuźnia Raciborska: 7
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa