Szkoła Podstawowa W Zawadzie Książęcej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zawadzie Książęcej

Adres Szkoła Podstawowa W Zawadzie Książęcej

Szkolna 2
Miejscowość Zawada Książęca
Kod pocztowy 47-440
Gmina Nędza
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zawadzie Książęcej

324102053
Strona
Regon 00119114300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Zawadzie Książęcej mieści się w miejscowości Zawada Książęca pod adresem Szkolna 2. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 324102053. Faks: 324102053. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Nędza, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.spzawada.republika.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00119114300000.

Szkoła Podstawowa W Zawadzie Książęcej uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 43, z czego 21 to dziewczynki, a 22 to chłopcy. Powiat raciborski ma zarejestrowane 48 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 5445 uczniów w powiecie przypada 48 innych szkół podstawowych (113,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Mapa