Gimnazjum W Kuźni Raciborskiej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Kuźni Raciborskiej

Patron brak

Adres Gimnazjum W Kuźni Raciborskiej

PIASKOWA 28
Miejscowość Kuźnia Raciborska
Kod pocztowy 47-420
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Kuźni Raciborskiej

324191372
Strona
Regon 27788929500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Kuźni Raciborskiej mieści się w miejscowości Kuźnia Raciborska pod adresem PIASKOWA 28. Nr tel. do gimnazjum to 324191372. Nr fax: 324191372. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zsoit.neostrada.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27788929500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 121, z czego 55 stanowiły dziewczynki, a 66 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,4. Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (124 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kuźnia Raciborska: 5
  • w gminie Kuźnia Raciborska: 7
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.56-2.37-8.11
2006-8.14-4.07-10.25
2007-1.56-5.03-7.83
2008-5.3-3.69-8.47
2009-3.22-2.88-8.97
20104.35-3.28-8.02
2011-5.01-4.68-11.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.36-2.06-9.69
2006-6.45-3.26-9.24
2007-4.9-3.55-5.95
2008-2.98-2.5-5.96
2009-4.48-4.08-9.26
2010-2.87-4.13-10.08
2011-5.17-3.63-9.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa