Przedszkole W Nędzy


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Nędzy

Adres Przedszkole W Nędzy

Adama Mickiewicza 53
Miejscowość Nędza
Kod pocztowy 47-440
Gmina Nędza
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Nędzy

324102060
Strona
Regon 27151243100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Nędzy mieści się w miejscowości Nędza pod adresem Adama Mickiewicza 53. Numer tel. do przedszkola to 324102060. Nr faksu: 324102060. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Nędza, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkolenedza.slaskdatacenter.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 27151243100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 97, z czego 42 to uczennice, a 55 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Nędza: 1
  • w gminie Nędza: 1
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa