Szkoła Podstawowa W Dziergowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dziergowicach

Patron ALFONS ZGRZEBNIOK

Adres Szkoła Podstawowa W Dziergowicach

KOZIELSKA 8
Miejscowość Dziergowice
Kod pocztowy 47-244
Gmina Bierawa
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dziergowicach

774830466
Strona
Regon 00116602700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dziergowicach znajduje się w miejscowości Dziergowice pod adresem KOZIELSKA 8. Telefon do szkoły podstawowej to 774830466. Numer faksu: 774830466. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Bierawa, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.dziergowice.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00116602700000.

Szkoła Podstawowa W Dziergowicach przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 96, z czego 44 to dziewczynki, a 52 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 39 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 4569 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół podstawowych (117,15 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dziergowice: 2
  • w gminie Bierawa: 6
  • powiat kędzierzyńsko-kozielski: 48
  • województwo opolskie: 561

Mapa