Szkoła Podstawowa W Raszczycach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Raszczycach

Adres Szkoła Podstawowa W Raszczycach

Szkolna 3
Miejscowość Raszczyce
Kod pocztowy 47-435
Gmina Lyski
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Raszczycach

324300075
Strona
Regon 00119174600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Raszczycach znajduje się w miejscowości Raszczyce pod adresem Szkolna 3. Numer telefonu do szkoły to 324300075. Faks: 324300075. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Lyski, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.spraszczyce.cba.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00119174600000.

Szkoła Podstawowa W Raszczycach naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 123, z czego 52 stanowiły uczennice, a 71 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 4783 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (191,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Raszczyce: 1
  • w gminie Lyski: 2
  • powiat rybnicki: 36
  • województwo śląskie: 2020

Mapa