Publiczne Gimnazjum Specjalne W Kuźni Raciborskiej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne W Kuźni Raciborskiej

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne W Kuźni Raciborskiej

Klasztorna 1
Miejscowość Kuźnia Raciborska
Kod pocztowy 47-420
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne W Kuźni Raciborskiej

324191467
Regon 27674853000000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Publiczne Gimnazjum Specjalne W Kuźni Raciborskiej mieści się w miejscowości Kuźnia Raciborska pod adresem Klasztorna 1. Numer telefonu do gimnazjum to 324191467. Nr faksu: 324191467. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27674853000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (124 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-20.03-2.37-8.11
2006-14.92-4.07-10.25
2007-21.32-5.03-7.83
2008-20.96-3.69-8.47
2009-20.44-2.88-8.97
2010-21.86-3.28-8.02
2011-23.62-4.68-11.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-20.57-2.06-9.69
2006-19.19-3.26-9.24
2007-17.09-3.55-5.95
2008-17.54-2.5-5.96
2009-19.09-4.08-9.26
2010-20.05-4.13-10.08
2011-22.25-3.63-9.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa