Przedszkole Nr 1 W Kuźni Raciborskiej Z Oddziałem Zamiejscowym W Turzu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 1 W Kuźni Raciborskiej Z Oddziałem Zamiejscowym W Turzu

Adres Przedszkole Nr 1 W Kuźni Raciborskiej Z Oddziałem Zamiejscowym W Turzu

Słowackiego 18
Miejscowość Kuźnia Raciborska
Kod pocztowy 47-420
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 1 W Kuźni Raciborskiej Z Oddziałem Zamiejscowym W Turzu

324191262
Regon 27150471000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 1 W Kuźni Raciborskiej Z Oddziałem Zamiejscowym W Turzu znajduje się w miejscowości Kuźnia Raciborska pod adresem Słowackiego 18. Nr tel. do przedszkola to 324191262. Przedszkole działa na obszarze gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 27150471000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 136, z czego 75 stanowiły uczennice, a 61 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,67. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kuźnia Raciborska: 5
  • w gminie Kuźnia Raciborska: 7
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa