Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2

Adres Przedszkole Nr 2

Westerplatte 1
Miejscowość Kuźnia Raciborska
Kod pocztowy 47-420
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2

324191312
Regon 27150473300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 mieści się w miejscowości Kuźnia Raciborska pod adresem Westerplatte 1. Numer telefonu do przedszkola to 324191312. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27150473300000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 122, z czego 59 stanowiły uczennice, a 63 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kuźnia Raciborska: 5
  • w gminie Kuźnia Raciborska: 7
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa