Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Piotrkowicach Małych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Piotrkowicach Małych

Patron Emil Godlewski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Piotrkowicach Małych

87 D
Miejscowość Piotrkowice Małe
Kod pocztowy 32-104
Gmina Koniusza
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Piotrkowicach Małych

123869420
Regon 12131740100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Piotrkowicach Małych mieści się w miejscowości Piotrkowice Małe pod adresem 87 D. Numer telefonu do szkoły to 123869420. Nr fax: 123869420. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Koniusza, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.piotrkowice.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12131740100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 121, z czego 12 stanowiły słuchaczki, a 109 stanowili słuchacze. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 287 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (143,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa