Szkoła Podstawowa W Sinogórze


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sinogórze

Adres Szkoła Podstawowa W Sinogórze

58
Miejscowość Sinogóra
Kod pocztowy 09-304
Gmina Lubowidz
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sinogórze

236573708
Regon 00115908500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sinogórze mieści się w miejscowości Sinogóra pod adresem 58. Numer telefonu do szkoły to 236573708. Numer fax: 236114007. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Lubowidz, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115908500000.

Szkoła Podstawowa W Sinogórze uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 59, z czego 30 stanowiły uczennice, a 29 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sinogóra: 1
  • w gminie Lubowidz: 2
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa