Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Rutkach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Rutkach

Patron im 2. Pułku Ułanów Grochowskich

Adres Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Rutkach

11 Listopada 7a
Miejscowość Rutki-Kossaki
Kod pocztowy 18-312
Gmina Rutki
Powiat zambrowski
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Rutkach

862701006
Regon 45008842000001
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Rutkach mieści się w miejscowości Rutki-Kossaki pod adresem 11 Listopada 7a. Telefon do przedszkola to 862701006. Nr fax: 862701006. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Rutki, powiat zambrowski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 45008842000001.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 95, z czego 54 to dziewczynki, a 41 to chłopcy. Powiat zambrowski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 928 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (71,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rutki-Kossaki: 3
  • w gminie Rutki: 5
  • powiat zambrowski: 25
  • województwo podlaskie: 499

Mapa