Punkt Przedszkolny W Kruszewie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Kruszewie

Patron brak

Adres Punkt Przedszkolny W Kruszewie

Kruszewo 62
Miejscowość Kruszewo
Kod pocztowy 16-070
Gmina Choroszcz
Powiat białostocki
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Kruszewie

857191007
Strona
Regon 00094284800001
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Kruszewie znajduje się w miejscowości Kruszewo pod adresem Kruszewo 62. Numer tel. do przedszkola to 857191007. Numer faksu: 857191007. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Choroszcz, powiat białostocki , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola znajdziemy pod adresem www.ps-choroszcz.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00094284800001.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 15, z czego 5 to dziewczynki, a 10 to uczniowie. Powiat białostocki ma zarejestrowane 34 przedszkola, a województwo podlaskie - 329. Na 2238 uczniów w powiecie przypada 34 innych przedszkoli (65,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kruszewo: 2
  • w gminie Choroszcz: 7
  • powiat białostocki: 42
  • województwo podlaskie: 499

Mapa