Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Mikołaja Kopernika W Brzegu


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Mikołaja Kopernika W Brzegu

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Mikołaja Kopernika W Brzegu

Robotnicza 22
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Mikołaja Kopernika W Brzegu

774047155
Regon 00069864400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Mikołaja Kopernika W Brzegu znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Robotnicza 22. Nr tel. do szkoły podstawowej to 774047155. Numer fax: 774047155. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem psp5.of.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00069864400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Mikołaja Kopernika W Brzegu edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 369, z czego 166 to uczennice, a 203 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 26. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 127,5 (51764 dzieci w wieku szkolnym na 406 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa