Szkoła Podstawowa W Olszance


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Olszance

Adres Szkoła Podstawowa W Olszance

Olszanka 39
Miejscowość Olszanka
Kod pocztowy 07-200
Gmina Wyszków
Powiat wyszkowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Olszance

295966918
Regon 14594821200020
Organ prowadzący Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe"Przyjazny Krąg

Szkoła Podstawowa W Olszance mieści się w miejscowości Olszanka pod adresem Olszanka 39. Numer telefonu do szkoły to 295966918. Instytucja edukacyjna mieści się na terytorium gminy Wyszków, powiat wyszkowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 14594821200020. Organ rejestrujący dla Szkoła Podstawowa W Olszance to gmina.

Szkoła Podstawowa W Olszance edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 63, z czego 27 stanowiły uczennice, a 36 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,57. Powiat wyszkowski ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 5579 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (129,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Olszanka: 1
  • w gminie Wyszków: 13
  • powiat wyszkowski: 38
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa