Top Education Sobiesław Sowa, Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego


Najważniejsze informacje - Top Education Sobiesław Sowa, Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Adres Top Education Sobiesław Sowa, Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Poprzeczna 16
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Sobiesław Sowa, Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

661733047
Regon 93211109200129
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Sobiesław Sowa, Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem Poprzeczna 16. Numer telefonu do placówki to 661733047. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.topeducation.com.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 93211109200129. Instytucja rejestrująca] dla Top Education Sobiesław Sowa, Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego to powiat ziemski.

Powiat brzeski ma zarejestrowane 41 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo opolskie - 426. Na 221 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek edukacyjnych (5,39 na placówkę), a średnia w województwie to 8,73 (3717 słuchaczy na 426 placówek).

Mapa