Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Im. Bolesława Chrobrego W Niemodlinie


Najważniejsze informacje - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Im. Bolesława Chrobrego W Niemodlinie

Adres Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Im. Bolesława Chrobrego W Niemodlinie

Opolska 34
Miejscowość Niemodlin
Kod pocztowy 49-100
Gmina Niemodlin
Powiat opolski
Województwo opolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Im. Bolesława Chrobrego W Niemodlinie

774606222
Strona
Regon 53221702900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Im. Bolesława Chrobrego W Niemodlinie mieści się w miejscowości Niemodlin pod adresem Opolska 34. Nr tel. do szkoły zawodowej to 774606222. Nr fax: 774606222. ZSZ znajduje się na terenie gminy Niemodlin, powiat opolski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zs.niemodlin.org. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 53221702900000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 92, z czego 25 stanowiły uczennice, a 67 to słuchacze. Powiat opolski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo opolskie - 64. Na 330 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (110 na placówkę), a średnia w województwie to 95,89 (6137 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 64 placówek).

Mapa