Publiczne Przedszkole W łambinowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Łambinowicach

Adres Publiczne Przedszkole W Łambinowicach

Szkolna 18
Miejscowość Łambinowice
Kod pocztowy 48-316
Gmina Łambinowice
Powiat nyski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Łambinowicach

774311451
Regon 53058290200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W łambinowicach mieści się w miejscowości Łambinowice pod adresem Szkolna 18. Numer telefonu do przedszkola to 774311451. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Łambinowice, powiat nyski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 53058290200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 102, z czego 49 to uczennice, a 53 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 7. Powiat nyski ma zarejestrowane 55 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 3478 uczniów w powiecie przypada 55 innych przedszkoli (63,24 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łambinowice: 2
  • w gminie Łambinowice: 9
  • powiat nyski: 62
  • województwo opolskie: 561

Mapa