Publiczne Przedszkole W Wadowicach Górnych


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Wadowicach Górnych

Adres Publiczne Przedszkole W Wadowicach Górnych

Wadowice Górne 111
Miejscowość Wadowice Górne
Kod pocztowy 39-308
Gmina Wadowice Górne
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Wadowicach Górnych

146668684
Regon 83046444100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Wadowicach Górnych mieści się w miejscowości Wadowice Górne pod adresem Wadowice Górne 111. Telefon do przedszkola to 146668684. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Wadowice Górne, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 83046444100000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 63, z czego 31 to uczennice, a 32 stanowili chłopcy. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa