Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Leśna 8
Miejscowość Mrozy
Kod pocztowy 05-320
Gmina Mrozy
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 71256806300000
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Szkoła Podstawowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Mrozy pod adresem Leśna 8. Jednostka szkolna mieści się na obszarze gminy Mrozy, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest minister ds. sprawiedliwości. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 71256806300000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa