Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusa W Kałuszynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusa W Kałuszynie

Patron Bolesław Prus

Adres Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusa W Kałuszynie

Pocztowa 4
Miejscowość Kałuszyn
Kod pocztowy 05-310
Gmina Kałuszyn
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusa W Kałuszynie

257576021
Strona
Regon 00055602200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusa W Kałuszynie mieści się w miejscowości Kałuszyn pod adresem Pocztowa 4. Nr tel. do szkoły to 257576021. Nr fax: 257576021. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Kałuszyn, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spkaluszyn.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00055602200000.

Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusa W Kałuszynie naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 312, z czego 154 stanowiły dziewczynki, a 158 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 10. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kałuszyn: 3
  • w gminie Kałuszyn: 4
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa