Top Education Sobiesław Sowa


Najważniejsze informacje - Top Education Sobiesław Sowa

Adres Top Education Sobiesław Sowa

Pocztowa 4
Miejscowość Kałuszyn
Kod pocztowy 05-310
Gmina Kałuszyn
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Sobiesław Sowa

661733047
Strona
Regon 93211109200405
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Sobiesław Sowa mieści się w miejscowości Kałuszyn pod adresem Pocztowa 4. Numer tel. do placówki to 661733047. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Kałuszyn, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.topeducation.com.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 93211109200405. Instytucja rejestracyjna dla Top Education Sobiesław Sowa to powiat ziemski.

Powiat miński ma zarejestrowane 59 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 367 uczniów w powiecie przypada 59 innych placówek edukacyjnych (6,22 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Mapa