Szkoła Podstawowa W Grodzisku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Grodzisku

Adres Szkoła Podstawowa W Grodzisku

Mazowiecka 86
Miejscowość Grodzisk
Kod pocztowy 05-320
Gmina Mrozy
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Grodzisku

257574127
Regon 00112481000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Grodzisku znajduje się w miejscowości Grodzisk pod adresem Mazowiecka 86. Telefon do szkoły podstawowej to 257574127. Fax: 257574127. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Mrozy, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00112481000000.

Szkoła Podstawowa W Grodzisku przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 108, z czego 55 to dziewczynki, a 53 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Grodzisk: 1
  • w gminie Mrozy: 3
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa