Przedszkole Publiczne W Kałuszynie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Kałuszynie

Adres Przedszkole Publiczne W Kałuszynie

Pocztowa 2
Miejscowość Kałuszyn
Kod pocztowy 05-310
Gmina Kałuszyn
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Kałuszynie

257576606
Regon 14265040000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Kałuszynie znajduje się w miejscowości Kałuszyn pod adresem Pocztowa 2. Numer tel. do przedszkola to 257576606. Numer fax: 257576606. Przedszkole działa na terytorium gminy Kałuszyn, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14265040000000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 187, z czego 91 stanowiły uczennice, a 96 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,05 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat miński ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2272 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (32,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kałuszyn: 3
  • w gminie Kałuszyn: 4
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa