Gimnazjum Im. Majora Pilota Antoniego Tomiczka W Lyskach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Majora Pilota Antoniego Tomiczka W Lyskach

Patron major pilot Antoni Tomiczek

Adres Gimnazjum Im. Majora Pilota Antoniego Tomiczka W Lyskach

Dworcowa 4
Miejscowość Lyski
Kod pocztowy 44-295
Gmina Lyski
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Majora Pilota Antoniego Tomiczka W Lyskach

324278078
Regon 27661336100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Majora Pilota Antoniego Tomiczka W Lyskach mieści się w miejscowości Lyski pod adresem Dworcowa 4. Telefon do gimnazjum to 324278078. Nr faksu: 324278078. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Lyski, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjumlyski.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27661336100000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 237, z czego 112 stanowiły dziewczynki, a 125 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 24 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 2217 uczniów w powiecie przypada 13 innych gimnazjów (170,54 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lyski: 1
  • w gminie Lyski: 2
  • powiat rybnicki: 36
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.68-1.07-3.68
2006-1.42-0.67-1.42
2007-5.09-0.97-5.09
2008-5.96-1.52-5.96
2009-2.680.16-2.68
2010-3.74-1.39-3.74
2011-5.22-1.4-5.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.39-0.372.39
20060.28-1.340.28
2007-1.67-0.85-1.67
20081.27-0.171.27
20090.08-0.550.08
2010-4.67-1.75-4.67
2011-0.98-0.3-0.98

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa