Gimnazjum W Grzegorzowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Grzegorzowicach

Adres Gimnazjum W Grzegorzowicach

Powstańców Ślaskich 22
Miejscowość Grzegorzowice
Kod pocztowy 47-411
Gmina Rudnik
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Grzegorzowicach

324106725
Regon 27806689700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Grzegorzowicach mieści się w miejscowości Grzegorzowice pod adresem Powstańców Ślaskich 22. Nr tel. do gimnazjum to 324106725. Nr faksu: 324106725. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Rudnik, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsogrzegorzowice.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27806689700000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 53, z czego 24 stanowiły gimnazjalistki, a 29 to gimnazjaliści. Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (124 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.71-2.37-1.96
2006-2.99-4.07-7.2
2007-8.61-5.03-8.76
2008-1.58-3.69-1.87
20094.4-2.88-2.45
2010-5.8-3.28-1.91
2011-3.77-4.68-3.14
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.34-2.06-5.33
2006-2.35-3.26-5.9
2007-8.72-3.55-4.08
2008-7.13-2.5-3.1
2009-2.13-4.08-5.44
2010-6.52-4.13-3.22
2011-2.86-3.63-1.46

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa