Publiczne Gimnazjum Samorządowe


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Samorządowe

Patron NOBLISTÓW POLSKICH

Adres Publiczne Gimnazjum Samorządowe

SZKOLNA 22
Miejscowość Kazimierza Wielka
Kod pocztowy 28-500
Gmina Kazimierza Wielka
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Samorządowe

413521567
Regon 29267695200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Samorządowe znajduje się w miejscowości Kazimierza Wielka pod adresem SZKOLNA 22. Numer tel. do gimnazjum to 413521567. Faks: 413521567. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Kazimierza Wielka, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 29267695200000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 354, z czego 174 to gimnazjalistki, a 180 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,6. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 1054 uczniów w powiecie przypada 8 innych jednostek gimnazjalnych (131,75 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kazimierza Wielka: 5
  • w gminie Kazimierza Wielka: 10
  • powiat kazimierski: 19
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.67-1.3-3.22
20062.07-0.522.84
20071.05-0.242.72
20082.53-2.31-1.92
2009-1.490.11-1.26
20103.30.42-0.73
20113.222.320.63
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.36-2.51-3.12
2006-2.14-1.53-0.62
20070.2-1.30.07
20081.93-1.281.01
20092.31-1.77-1.15
20103.410.93-0.78
20112.220.323.07

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa