Zespół Szkół Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Gimnazjum

Adres Zespół Szkół Gimnazjum

Ostrów 139
Miejscowość Ostrów
Kod pocztowy 37-550
Gmina Radymno
Powiat jarosławski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Gimnazjum

166281295
Regon 65094585200000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół Gimnazjum mieści się w miejscowości Ostrów pod adresem Ostrów 139. Numer tel. do gimnazjum to 166281295. Nr faksu: 166281295. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Radymno, powiat jarosławski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsostrow.cba.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 65094585200000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 60, z czego 23 to dziewczynki, a 37 to uczniowie. Powiat jarosławski ma zarejestrowane 36 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4278 uczniów w powiecie przypada 36 innych jednostek gimnazjalnych (118,83 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.16-1.42-1.63
2006-9.25-2.15-3.52
2007-8.79-1.21-3.34
2008-7.76-3.94-13.12
2009-1.44-0.62-0.06
20101.51-1.61-1.78
2011-6.08-3.23-5.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.23-1.292.62
2006-0.18-3.04-4.26
2007-6.16-2.68-3.85
2008-4.26-2.89-4.4
20090.02-1.160.29
20101.93-2.38-2.42
2011-4.31-2.67-3.91

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa