Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron im. Jana Pawła II

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkolna 14
Miejscowość Kazimierza Wielka
Kod pocztowy 28-500
Gmina Kazimierza Wielka
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3

413521591
Regon 00073294400000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Kazimierza Wielka pod adresem Szkolna 14. Nr tel. do szkoły podstawowej to 413521591. Nr fax: 413521591. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Kazimierza Wielka, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00073294400000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 201, z czego 108 to uczennice, a 93 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,09. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 16 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół podstawowych (131,94 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kazimierza Wielka: 5
  • w gminie Kazimierza Wielka: 10
  • powiat kazimierski: 19
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa