Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Curie-skłodowskiej


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Curie-Skłodowskiej

Patron Maria Curie-Skłodowska

Adres Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Curie-Skłodowskiej

Partyzantów 3
Miejscowość Kazimierza Wielka
Kod pocztowy 28-500
Gmina Kazimierza Wielka
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Curie-Skłodowskiej

413521301
Regon 26013129000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Curie-skłodowskiej znajduje się w miejscowości Kazimierza Wielka pod adresem Partyzantów 3. Numer telefonu do szkoły to 413521301. Nr faksu: 413521301. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Kazimierza Wielka, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły licealnej znajdziemy pod adresem lokw.edu.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 26013129000000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 375, z czego 240 stanowiły uczennice, a 135 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,78. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 9 liceów, a województwo świętokrzyskie - 188. Na 569 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek licealnych (63,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 114,16 (21463 uczniów na 188 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kazimierza Wielka: 5
  • w gminie Kazimierza Wielka: 10
  • powiat kazimierski: 19
  • województwo świętokrzyskie: 584

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 60,00 % -
język polski pisemny podstawowy 144 62,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 9 67,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 134 70,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 144 75,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 60,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 24 (z 111)
język polski pisemny podstawowy 62,70 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 8) 13 (z 188)
język rosyjski pisemny podstawowy 67,10 % 1 (z 2) 1 (z 3) 1 (z 4) 30 (z 80)
język angielski pisemny podstawowy 70,30 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 8) 35 (z 188)
matematyka pisemny podstawowy 75,10 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 8) 17 (z 187)

Mapa