Publiczne Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Samorządowe

Adres Publiczne Przedszkole Samorządowe

Kościuszki 9
Miejscowość Kazimierza Wielka
Kod pocztowy 28-500
Gmina Kazimierza Wielka
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Samorządowe

413521491
Regon 26003451700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Kazimierza Wielka pod adresem Kościuszki 9. Nr tel. do przedszkola to 413521491. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Kazimierza Wielka, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 26003451700000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 167, z czego 83 stanowiły dziewczynki, a 84 stanowili chłopcy. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 367 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (45,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kazimierza Wielka: 5
  • w gminie Kazimierza Wielka: 10
  • powiat kazimierski: 19
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa