Szkoły - gmina kazimierza wielka


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Kazimierza Wielka

Nazwa Adres Miasto
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Motylek" Al.parkowa 3 Kazimierza Wielka
Przedszkole Specjalne Cudzynowice 175 Cudzynowice
Publiczne Przedszkole Samorządowe Kościuszki 9 Kazimierza Wielka

Szkoły podstawowe - gmina Kazimierza Wielka

Nazwa Adres Miasto
Samorządowa Szkoła Podstawowa Cudzynowice 195 Cudzynowice
Samorządowa Szkoła Podstawowa Kamieńczyce 24 Kamieńczyce
Samorządowa Szkoła Podstawowa 59 Wielgus
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr1 1-go Maja 3 Kazimierza Wielka
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkolna 14 Kazimierza Wielka
Samorządowa Szkoła Podstawowa W Gorzkowie Gorzkow 80 Gorzków
Samorządowa Szkoła Podstawowa W Zięblicach 83 Zięblice
Szkoła Podstawowa Specjalna Cudzynowice 175 Cudzynowice

Szkoły zawodowe - gmina Kazimierza Wielka

Nazwa Adres Miasto
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Cudzynowice 175 Cudzynowice

Licea - gmina Kazimierza Wielka

Nazwa Adres Miasto
Liceum Ogólnokształcące Cudzynowice 176 Cudzynowice
Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Curie-Skłodowskiej Partyzantów 3 Kazimierza Wielka
Liceum Ogólnokształcące W Odonowie Odonów 54 Odonów
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Kolejowa 27 Kazimierza Wielka

Technika - gmina Kazimierza Wielka

Nazwa Adres Miasto
Niepubliczne Technikum Kolejowa 27 Kazimierza Wielka
Technikum Cudzynowice 176 Cudzynowice
Technikum Im. Władysława Grabskiego W Odonowie Odonów 54 Odonów

Szkoły policealne - gmina Kazimierza Wielka

Nazwa Adres Miasto
Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Kolejowa 27 Kazimierza Wielka
Szkoła Policealna Cudzynowice 176 Cudzynowice
Szkoła Policealna W Odonowie Odonów 54 Odonów

Pozostałe - gmina Kazimierza Wielka

Nazwa Adres Miasto
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Cudzynowice 175 Cudzynowice
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia W Kazimierzy Wielkiej Partyzantów 23 Kazimierza Wielka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Partyzantów 29 Kazimierza Wielka
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Cudzynowice 175 Cudzynowice
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół I Placówek Tadeusza Kościuszki 12 Kazimierza Wielka
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cudzynowice 175 Cudzynowice
Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice 176 Cudzynowice
Zespół Szkół Samorządowych 59 Wielgus
Zespół Szkół Zawodowych W Odonowie Odonów 54 Odonów

Gimnazja - gmina Kazimierza Wielka - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Specjalne Cudzynowice 175 Cudzynowice
Publiczne Gimnazjum Samorządowe 59 Wielgus
Publiczne Gimnazjum Samorządowe Szkolna 22 Kazimierza Wielka

Dostosuj wyszukiwanie