Gimnazjum W Pałecznicy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Pałecznicy

Adres Gimnazjum W Pałecznicy

Św. Jakuba 43
Miejscowość Pałecznica
Kod pocztowy 32-109
Gmina Pałecznica
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Pałecznicy

413848645
Regon 12239657800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Pałecznicy znajduje się w miejscowości Pałecznica pod adresem Św. Jakuba 43. Numer tel. do szkoły to 413848645. Numer faksu: 413848645. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Pałecznica, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 12239657800000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 78, z czego 40 to dziewczynki, a 38 to chłopcy. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 1345 uczniów w powiecie przypada 13 innych gimnazjów (103,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.880.1-7.88
2006-2.38-0.29-2.38
2007-8.83-3.25-8.83
2008-11.11-2.35-11.11
2009-5.49-1.21-5.49
2010-2.96-1.31-2.96
2011-9.33-2.06-9.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.49-0.89-5.49
2006-0.14-0.1-0.14
2007-4.03-1.78-4.03
2008-9.14-2.57-9.14
2009-12.82-2.66-12.82
2010-1.54-0.81-1.54
2011-6.77-2.51-6.77

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa