Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-mościcach


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-Mościcach

Adres Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-Mościcach

Zbylitowska 9
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-101
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-Mościcach

601479912
Regon 12264428900000
Organ prowadzący Stow. Inicjatyw Prospołecznych "Otwarta Przyszłość

Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-mościcach znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Zbylitowska 9. Telefon do szkoły to 601479912. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12264428900000. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-mościcach to miasto na prawach powiatu.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (145,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa