Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego

Adres Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego

Prusinowice 49
Miejscowość Prusinowice
Kod pocztowy 98-240
Gmina Szadek
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego

438217748
Strona
Regon 73097926600025
Organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe

Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego znajduje się w miejscowości Prusinowice pod adresem Prusinowice 49. Telefon do szkoły to 438217748. Numer faksu: 438217748. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Szadek, powiat zduńskowolski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim-prusinowice.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 73097926600025. Jednostka rejestracyjna dla Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego to gmina.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 46, z czego 21 to dziewczynki, a 25 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 18 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,41 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,06. Powiat zduńskowolski ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2076 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (148,29 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Prusinowice: 2
  • w gminie Szadek: 5
  • powiat zduńskowolski: 34
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.45-0.32-0.91
20063.47-0.920.64
2007-0.930.79-0.85
20080.380.09-0.65
2009-2.220.49-1.04
2010-1.34-0.31-1.07
2011-6.630.15-6.44
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.44-0.511.07
20065.680.413.69
2007-5.06-0.48-2.91
2008-1.25-0.080.23
20095.710.751.73
20100.761.680.82
2011-5.31-2.05-6.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa