Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron Aleksander Zawadzki

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

4
Miejscowość Strzegocin
Kod pocztowy 06-150
Gmina Świercze
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

236926654
Regon 00115700500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Strzegocin pod adresem 4. Numer tel. do szkoły to 236926654. Nr faksu: 236926654. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Świercze, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00115700500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 94, z czego 43 to dziewczynki, a 51 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,2. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3870 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (143,33 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Strzegocin: 1
  • w gminie Świercze: 4
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa