Publiczna Szkoła Podstawowa W Przewodowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Przewodowie

Patron Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Przewodowie

21
Miejscowość Przewodowo Poduchowne
Kod pocztowy 06-126
Gmina Gzy
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Przewodowie

236913081
Regon 00069279400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Przewodowie znajduje się w miejscowości Przewodowo Poduchowne pod adresem 21. Telefon do szkoły podstawowej to 236913081. Fax: 236913081. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Gzy, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00069279400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Przewodowie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 127, z czego 48 stanowiły uczennice, a 79 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,75. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3870 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (143,33 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Przewodowo Poduchowne: 1
  • w gminie Gzy: 3
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa