Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron Generał Ignacy Prądzyński

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

21
Miejscowość Wiciejów
Kod pocztowy 05-319
Gmina Cegłów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

257570180
Regon 00111708100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Wiciejów pod adresem 21. Numer tel. do szkoły to 257570180. Fax: 257570180. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Cegłów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00111708100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 60, z czego 30 stanowiły uczennice, a 30 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,18. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wiciejów: 1
  • w gminie Cegłów: 2
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa