Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Stanisław Ciesiołkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa

4
Miejscowość Anielew
Kod pocztowy 62-510
Gmina Kramsk
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

632480239
Regon 00119023800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Anielew pod adresem 4. Nr tel. do szkoły to 632480239. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Kramsk, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00119023800000.

Szkoła Podstawowa uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 105, z czego 50 stanowiły dziewczynki, a 55 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,29. Powiat koniński ma zarejestrowane 73 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9326 uczniów w powiecie przypada 73 innych szkół podstawowych (127,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Anielew: 1
  • w gminie Kramsk: 6
  • powiat koniński: 63
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa