Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła Ii W Mistowei


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła Ii W Mistowei

Patron Jan Paweł II

Adres Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła Ii W Mistowei

36a
Miejscowość Mistów
Kod pocztowy 05-306
Gmina Jakubów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła Ii W Mistowei

257579131
Strona
Regon 00112552500000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła Ii W Mistowei znajduje się w miejscowości Mistów pod adresem - 36a. Numer telefonu do przedszkola to 257579131. Numer fax: 257579131. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Jakubów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem [email protected]. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 00112552500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 18, z czego 9 to uczennice, a 9 to chłopcy. Powiat miński ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2272 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (32,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa