Gminne Przedszkole W Cegłowie


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Cegłowie

Adres Gminne Przedszkole W Cegłowie

22B
Miejscowość Cegłów
Kod pocztowy 96-314
Gmina Baranów
Powiat grodziski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Cegłowie

468560776
Regon 14251896500000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Cegłowie mieści się w miejscowości Cegłów pod adresem 22B. Numer telefonu do przedszkola to 468560776. Fax: 468560776. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Baranów, powiat grodziski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 14251896500000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 88, z czego 40 stanowiły dziewczynki, a 48 stanowili uczniowie. Powiat grodziski ma zarejestrowane 40 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1575 uczniów w powiecie przypada 40 innych przedszkoli (39,38 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa