Publiczne Gimnazjum W Cegłowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Cegłowie

Patron im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa

Adres Publiczne Gimnazjum W Cegłowie

Poprzeczna 27
Miejscowość Cegłów
Kod pocztowy 05-319
Gmina Cegłów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Cegłowie

257570179
Regon 71254592600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Cegłowie znajduje się w miejscowości Cegłów pod adresem Poprzeczna 27. Nr tel. do szkoły to 257570179. Nr fax: 257570179. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Cegłów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem zsceglow.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 71254592600000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 180, z czego 98 to uczennice, a 82 stanowili gimnazjaliści. Powiat miński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 5062 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (153,39 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.92-0.140.92
20061.920.41.92
20072.660.762.66
20080.95-0.240.95
20097.442.857.44
2010-1.360.79-1.36
20110.151.130.15
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.55-0.171.55
2006-1.54-0.43-1.54
20071.51.791.5
20083.710.523.71
20092.51.62.5
2010-0.860.59-0.86
20113.531.783.53

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa