Gimnazjum Nr 1 W Humniskach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Humniskach

Patron brak

Adres Gimnazjum Nr 1 W Humniskach

264
Miejscowość Humniska
Kod pocztowy 36-200
Gmina Brzozów
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Humniskach

134346322
Regon 37046844600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Humniskach mieści się w miejscowości Humniska pod adresem - 264. Nr tel. do gimnazjum to 134346322. Numer faksu: 134346322. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Brzozów, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem -. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 37046844600000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 94, z czego 48 to uczennice, a 46 to gimnazjaliści. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2412 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek gimnazjalnych (80,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Mapa