Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 W Sanoku


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 W Sanoku

Adres Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 W Sanoku

Rymanowska 15
Miejscowość Sanok
Kod pocztowy 38-500
Gmina miasto Sanok
Powiat sanocki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 W Sanoku

134631406
Regon 37100425200000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 W Sanoku znajduje się w miejscowości Sanok pod adresem Rymanowska 15. Numer telefonu do przedszkola to 134631406. Przedszkole działa na terenie gminy Sanok, powiat sanocki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.spp1republika.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 37100425200000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 217, z czego 99 stanowiły dziewczynki, a 118 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,67. Powiat sanocki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1136 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (43,69 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sanok: 18
  • w gminie Sanok: 18
  • powiat sanocki: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa